logo

Odkrywamy nieodkryte

Metody geofizyczne

Metodyka bezinwazyjnej diagnostyki ośrodka metodami geofizycznymi

Firma GEOPARTNER oferuje specjalistyczny serwis geofizyczny związany głównie z rozpoznaniem przypowierzchniowych warstw litosfery. Posiadamy znaczne doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych, przetwarzaniu i interpretacji danych geofizycznych. Prace terenowe i interpretacyjne prowadzone są przez specjalistów geologów i geofizyków posiadających wieloletnią praktykę i odpowiednie uprawnienia. Wszystko to sprawia, że procedura i dobór metody badawczej zapewniają optymalny rezultat poznawczy. Każdy z etapów postępowania, tj. dobór metody, pomiar, przetwarzanie i interpretacja danych podlegają reżimowi systemu najwyższej jakości świadczonych usług. System jakości daje możliwość powtarzalności pomiarów (np. monitoring zjawisk) oraz uwiarygodnia przedstawione analizy. Firma GEOPARTNER może pochwalić się kilkudziesięcioma zrealizowanymi tematami, w czasie których wykonano i zinterpretowano ponad 6 000 km profili georadarowych, elektromagnetycznych i sejsmicznych. Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz koniecznością sprostania wymogom prawnym, powstaje potrzeba rozpoznania i oceny zagrożeń dla środowiska. Widząc możliwość zastosowania inteligentnych rozwiązań polegających na interdyscyplinarnym podejściu do rozwiązywania zagadnień szeroko pojętej ochrony środowiska, firma GEOPARTNER proponuje następujące usługi:

Referencje

 • cytat

  Pracownicy firmy wykazali się profesjonalizmem i wysokim poziomem wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich zobowiązań terminowo i w sposób fachowy.

  Energa S.A. Zakład Energetyczny w Toruniu
 • cytat

  Zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, w uzgodnionych terminach i bez zastrzeżeń co do jakości ich wykonania.

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • cytat

  Firmę Geopartner Sp. z.o.o. na podstawie dotychczasowej współpracy można polecić jako wiarygodnego partnera innym Inwestorom.

  Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce