logo

Odkrywamy nieodkryte

Metody geofizyczne

Skanowanie elektromagnetyczne EM-31/MK-2

Badania elektromagnetyczne (EM) polegają na badaniu przewodności ośrodka poprzez wzbudzenie (wyindukowanie) w nim pola elektromagnetycznego. System pomiarowy to dwie cewki – nadawcza i odbiorcza. Nadajnik wytwarza pierwotne pole elektromagnetyczne, które generuje wtórne pole elektromagnetyczne w ośrodku. Cewka odbiornika rejestruje wielkość pola wtórnego oraz stosunek pomiędzy polem pierwotnym i wtórnym. Wtórne pole elektromagnetyczne jest proporcjonalne do przewodnictwa ośrodka i reaguje na zmiany litologii, wody podziemne czy zanieczyszczenia. Obiekty metalowe wytwarzają silne, wtórne pole elektromagnetyczne, dlatego różnicowy pomiar pola pierwotnego i wtórnego stanowi wyśmienite narzędzie do poszukiwania zakopanych przedmiotów metalowych (beczki, niewypały i inne).

Pomiar Schemat Mapa przewodności
Możliwości metody elektromagnetycznej EM:
 • wykrywanie i lokalizacja skażeń środowiska gruntowo - wodnego substancjami chemicznymi,
 • lokalizacja podziemnej infrastruktury (rurociągi, kable, zbiorniki, fundamenty),
 • lokalizacja pogrzebanych obiektów (dawne odkrywki, wyrobiska, rowy, mogilniki - miejsca składowania odpadów i substancji niebezpiecznych),
 • szczelność zbiorników, ścianek szczelnych itp.,
 • inspekcja wykonania ścianek szczelnych
 • badanie struktury i stanu obwałowań przeciw powodziowych,
 • rozkład litologii w poziomie,
 • poszukiwanie defektów w tamach, zaporach, jazach i progach wodnych,
 • przebieg poziomy struktur takich jak kontury starorzeczy,
 • lokalizacja uprzywilejowanych dróg filtracji,
 • identyfikacja pustek, wymyć i szczelin,
 • okonturowanie lokalnych złóż do wykorzystania przy odbudowie lub remoncie.

Referencje

 • cytat

  Pracownicy firmy wykazali się profesjonalizmem i wysokim poziomem wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich zobowiązań terminowo i w sposób fachowy.

  Energa S.A. Zakład Energetyczny w Toruniu
 • cytat

  Zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, w uzgodnionych terminach i bez zastrzeżeń co do jakości ich wykonania.

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • cytat

  Firmę Geopartner Sp. z.o.o. na podstawie dotychczasowej współpracy można polecić jako wiarygodnego partnera innym Inwestorom.

  Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce