logo

Odkrywamy nieodkryte

O nas

Firma GEOPARTNER powstała na bazie wieloletniego doświadczenia swoich założycieli, którzy postanowili przenieść na nasz grunt technologie i standardy rozwiązywania zadań geotechnicznych z powodzeniem stosowane w wysokorozwiniętych krajach. Początkowo firma GEOPARTNER koncentrowała się na georadarowej analizie przypowierzchniowych struktur ośrodka gruntowego, wykonując małe zlecenia głównie dla odbiorców indywidualnych.

Dzięki wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej firma GEOPARTNER brała i w dalszym ciągu bierze udział w szeregu programów pozwalających poczynić duże inwestycje zarówno w wykwalifikowana kadrę zawodową jak i najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie. Wraz z upływem czasu oraz rekrutacją większej ilości wyspecjalizowanego personelu znacznie poszerzył się zakres usług świadczonych już nie tylko w ramach geofizyki. Zostały utworzone i prężni się rozwinęły działy geotechniki, hydrogeologii i ochrony środowiska. W ostatnich latach nasza firma zrealizowała szereg dużych kontraktów zawierających w sobie ponad 6 000 km profilowań georadarowych oraz ponad 10 000 m otworowych badań geotechnicznych. Dzięki rozwojowej polityce firmy prowadzimy ciągłe badania i prace nad rozwojem technologii. Obecnie dysponujemy najnowocześniejszymi narzędziami i oprogramowaniem geofizycznym w zakresie badań georadarowych, grawimetrycznych, elektromagnetycznych, elektrooporowych i sejsmicznych oraz szerokim spektrum profesjonalnego sprzętu geotechnicznego. W zakresie badań i analiz laboratoryjnych posiadamy własne laboratorium, a w przypadku dużych zleceń korzystamy ze stałej współpracy ze znanymi laboratoriami geotechnicznymi i chemicznymi. Obszar komercyjnej działalności naszej firmy rozciąga się na wiele dziedzin. Jesteśmy pionierami oraz niekwestionowanym liderem na rynku badań georadarowych. Dzięki wieloletniej pracy uświadamiającej oraz poprzez szeroko prowadzone działania promocyjne zainteresowaliśmy nimi wielu odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych w postaci przedsiębiorstw, biur projektowych oraz wielu urzędów na wszystkich szczeblach w chierarchii administracyjnej. Dostrzegamy i aktywnie praktykujemy konieczność zintegrowanego i szerokiego podejścia do stawianych zadań, dlatego też bierzemy udział w tworzeniu zapisów legislacyjnych oraz procedur, np. w jakże istotnej w obecnych czasach kwestii bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Prowadzimy własne badania naukowe, których efektem jest wypracowanie wielu praktycznie użytecznych i nowatorskich rozwiązań. Jednym z naszych najciekawszych osiągnięć było wykonanie, pierwszych podwodnych badań georadarowych przy użyciu specjalnie w tym celu zbudowanego batyskafu. Opracowana przez nas metodyka otwiera nowe możliwości poznawcze, między innymi w zakresie budownictwa wodnego. Innym znaczącym osiągnięciem naszej firmy było opracowanie, a następnie opatentowanie unikalnej technologii głębokiego zagęszczania ośrodka gruntowego z powierzchni. Prace nad tą technologią budzą duże zainteresowanie i propozycje współpracy wśród wielu firm zarówno z Polski jak i zza granicy.

Bipromel Bipromel Dolnosaski ZMiUW Energa Energa Gdanskie melioracje Gdanskie melioracje Keller Podkarpacki RZGW Wrocław Opole RZGW Wrocław Opole Wały Lubelskie Wały Lubelskie Wały Małopolskie Wały Małopolskie Zachodniopomorski ZMiUW ZMiUW Gdańsk

Referencje

 • cytat

  Pracownicy firmy wykazali się profesjonalizmem i wysokim poziomem wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich zobowiązań terminowo i w sposób fachowy.

  Energa S.A. Zakład Energetyczny w Toruniu
 • cytat

  Zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, w uzgodnionych terminach i bez zastrzeżeń co do jakości ich wykonania.

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • cytat

  Firmę Geopartner Sp. z.o.o. na podstawie dotychczasowej współpracy można polecić jako wiarygodnego partnera innym Inwestorom.

  Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce