logo

Odkrywamy nieodkryte

Metody geofizyczne

Magnetotelluryka

Metoda magnetotelluryczna (MT) to nieinwazyjna metoda geoelektryczna wykorzystująca naturalne pole elektromagnetyczne Ziemi i pozwalająca na zobrazowanie rozkładu przewodnictwa kompleksów skalnych w szerokim zakresie głębokości penetracji (od kilkunastu metrów do dziesiątek kilometrów).

Zasada działania
Żródło: http://www.phoenix-geophysics.com


Zakres działalności dla prac metodą MT:
 • projekty prac polowych,
 • akwizycja danych w systemie referencyjnym,
 • processing referencyjny typu robust,
 • analiza wymiarowości ośrodka geologicznego,
 • modelowanie i inwersja 1D/2D/3D,
 • geologiczna interpretacja wyników badań,
 • kompleksowa interpretacja danych magnetotellurycznych, grawimetrycznych, sejsmicznych i otworowych.
 • Mapa przewodności
  Żródło: http://www.phoenix-geophysics.com


  Metoda MT znalazła szczególne zastosowanie w rozpoznaniu stref niskooporowych (np. kompleksów ilasto – mułowcowych, wysoko zmineralizowanych skał porowatych) zalegających pod utworami silnie ekranującymi energię fali sejsmicznej (np. sole, anhydryty, pokrywy bazaltowe).

  Magnetotelluryka - korelacja wyników
  Żródło: http://www.phoenix-geophysics.com


  MT to doskonałe uzupełnienie do badań sejsmicznych w poszukiwaniach węglowodorów, ale może być również stosowane samodzielnie w obszarach gdzie logistyka lub budowa geologiczna sprawia, że badania sejsmiczne są niepraktyczne.

Referencje

 • cytat

  Pracownicy firmy wykazali się profesjonalizmem i wysokim poziomem wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich zobowiązań terminowo i w sposób fachowy.

  Energa S.A. Zakład Energetyczny w Toruniu
 • cytat

  Zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, w uzgodnionych terminach i bez zastrzeżeń co do jakości ich wykonania.

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • cytat

  Firmę Geopartner Sp. z.o.o. na podstawie dotychczasowej współpracy można polecić jako wiarygodnego partnera innym Inwestorom.

  Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce