logo

Odkrywamy nieodkryte

Geofizyka środowiska

Ochrona środowiska

Firma GEOPARTNER dysponuje znacznym doświadczeniem w ocenie stanu zanieczyszczenia środowiska z wykorzystaniem różnorodnych technik pomiarowych. Poprzez połączenie profesjonalnych badań z zakresu geologii, geofizyki, hydrogeologii, chemii, ekologii stosowanej oraz ogólnej wiedzy o środowisku, oferujemy pełną a zarazem elastyczną ocenę wszystkich aspektów związanych ze skażeniem gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych. Takie ekspertyzy odnoszą się głównie do miejsc skażonych, narażonych lub podejrzanych o możliwość skażenia. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów, w naszej działalności promujemy pragmatykę i finansowe uzasadnienie dla każdego z projektów. Bazując na zasobach w postaci wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, najnowocześniejszym sprzęcie oraz na sprawdzonych partnerach, oferujemy One-Stop-Shop – serwis dla wszystkich klientów inwestycyjnych, rzeczoznawczych, projektowych, budowlanych i nadzorujących.

Oczyszczanie terenu z ropopochodnych

W firmie GEOPARTNER do oceny skażonego lub podejrzanego o możliwość skażenia terenu podchodzimy poprzez wieloetapowe działania. Pełne konsultacje na każdym etapie pozwalają na kontrolę kosztów oraz zapewniają inwestorowi bieżącą możliwość podejmowania decyzji technicznych i handlowych. Kolejne etapy dochodzenia do pełnej oceny skażonych obszarów najlepiej przedstawia prezentowany diagram. Specyfika terenu badań, rodzaj skażeń oraz potrzeby inwestora, każdorazowo determinują podejmowane działania tak, aby zapewnić dopasowany i pragmatyczny zakres działań.

Mapa rozkładu ropopochodnych

GEOPARTNER posiada szeroką wiedzę związaną z projektami, nadzorem i interpretacją danych odnośnie monitoringu wód podziemnych, wód powierzchniowych, gruntów i powietrza glebowego. Przestrzeganie surowych procedur przy poborze i badaniu próbek zapewnia wiarygodność wyników. Zakres i częstotliwość pomiarów uwzględniają wymagania klienta oraz regulacje prawne. Dane pomiarowe przechowywane są w naszej bazie danych, gdzie są analizowane i interpretowane. Multidyscyplinarne spojrzenie obejmujące geologię, geofizykę, hydrogeologię i hydrologię a także chemię, ekologię i toksykologię pozwala na kompletną ocenę ryzyka i prześledzenie możliwych scenariuszy źródło – droga – cel.