logo

Odkrywamy nieodkryte

Geotechnika

Badania geotechniczne

Podczas licznych kontaktów z inwestorami oraz analizując potrzeby rynku Firma GEOPARTNER postanowiła wypełnić niszę obejmującą swoim zakresem problem poszukiwania zasobów wód. Najważniejsze problemy jakie udało nam się przezwyciężyć, dzięki zastosowaniu metod geofizycznych, to powtarzalność i pewność wyników, co minimalizuje ryzyko drogich i nietrafionych otworów wiertniczych. Wykorzystując techniki geofizyczne jesteśmy w stanie precyzyjnie wyznaczyć najlepszą na danej działce lokalizację do postawienia wiercenia (ujęcia studziennego). Badając wodonośność ośrodka wykazujemy jakie są warunki zaopatrzenia w wodę na danym terenie oraz możliwość jej pozyskania, określamy kierunki spływu wód gruntowych i podziemnych a także charakter i ilość warstw wodonośnych.

Rodzaje wykonywanych wierceń i sondowań

  • wiercenia ręczne

    W naszej ofercie proponujemy szereg usług geotechnicznych. Poczynając od wierceń ręcznymi zestawami firmy Eijkelamp bez i z rurowaniem otworów o średnicy 70 i 100 mm oraz wiercenia za pomocą udarowych próbników okienkowych do głębokości około 8 m ppt. Metodami tymi jesteśmy w stanie precyzyjnie rozpoznać budowę ośrodka gruntowego dla standardowych małych obiektów w prostych warunkach posadowienia, dla budowli liniowych, (drogi, rurociągi, kolej czy obwałowania) lub w miejscach niedostępnych dla prowadzenia prac z użyciem wiertnic mechanicznych. W naszym dorobku jest wykonanie kilkunastu tysięcy otworów geotechnicznych przy użyciu tej metody. Zazwyczaj są to otwory od 3 do 6 m ppt.
     

Geotechniczne badania laboratoryjne gruntów

Obliczanie stateczności

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z budownictwem lądowym, konieczne jest wykonanie badań geotechnicznych, mających na celu określenie stateczności gruntu przy różnych stanach naprężeń/odkształceń. Istotne dla celów projektowych i ochrony środowiska jest określenie prawdopodobieństwa ruchów masowych pod wpływem robót inżynieryjnych. W przypadku posadowienia budowli na skarpach należy określić ich przyszły wpływ na stateczności podłoża. Informacje te są potrzebne nie tylko projektantom, ale również wyznacza poziom zagrożenia dla okolicznych mieszkańców oraz środowiska naturalnego. Do tego celu służą obliczenia stateczności. Mają one szerokie zastosowanie z czego najważniejsze to:

Charakterystyka posiadanego przez Geopartner sprzętu:

  • sprzęt wiertniczy

    Dwie wiertnice hydrauliczne model H25SC produkowane przez firmę Wamet na samochodach ciężarowych z napędem 4x4. Wiertnice te pozwalają wiercić metodą okrętną przewodem ślimakowym (sznekami) o średnicy 110 mm do głębokości co najmniej 25 m ppt.
     

Inne

Nasza firma dysponuje potencjałem technicznym i wymaganą wiedzą w celu wykonywania prac związanych z poszukiwaniem i dokumentowaniem złóż surowców pospolitych. Na Państwa życzenie wykonamy badania geofizyczne i geotechniczne w celu oszacowania rodzaju i zasobów kopalin oraz możliwości pozyskania surowca na danym obszarze.