logo

Odkrywamy nieodkryte

Poszukiwanie złóż surowców pospolitych

Nasza firma dysponuje potencjałem technicznym i wymaganą wiedzą w celu wykonywania prac związanych z poszukiwaniem i dokumentowaniem złóż surowców pospolitych. Na Państwa życzenie wykonamy badania geofizyczne i geotechniczne w celu oszacowania rodzaju i zasobów kopalin oraz możliwości pozyskania surowca na danym obszarze.

Konsultacje, doradztwo i wsparcie techniczne

Posiadając niezbędny sprzęt, wiedzę i doświadczenie świadczymy szereg usług związanych z nadzorem geotechnicznym na terenach budów. Szczególnie przydatne są usługi związane z odbiorami wykopów czy nasypów, doradzamy przy pracach fundamentowych palowaniach, ściankach szczelnych. Zatrudnieni u Nas inżynierowie pozostają do Państwa dyspozycji, są w stanie na bieżąco kontrolować parametry gruntu np. zagęszczenie moduły statyczny (badanie VSS) czy dynamiczny (badanie lekką płytą do badań dynamicznych HMP LFG), wykonywanie nadzoru nad cementacją i inne.

Referencje

 • cytat

  Pracownicy firmy wykazali się profesjonalizmem i wysokim poziomem wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich zobowiązań terminowo i w sposób fachowy.

  Energa S.A. Zakład Energetyczny w Toruniu
 • cytat

  Zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, w uzgodnionych terminach i bez zastrzeżeń co do jakości ich wykonania.

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • cytat

  Firmę Geopartner Sp. z.o.o. na podstawie dotychczasowej współpracy można polecić jako wiarygodnego partnera innym Inwestorom.

  Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce