logo

Odkrywamy nieodkryte

Metody geofizyczne

Metoda ciągłych profilowań GPR

GPR to wysokorozdzielcza, mobilna metoda geofizyczna przedstawiająca w sposób graficzny ciągłą strukturę badanego ośrodka. Zestaw do badań GPR składa się z dwóch anten – nadawczej i odbiorczej, centralnej jednostki sterującej sygnałem i rejestratora. Metoda ta oparta jest na przetwarzaniu zarejestrowanych fal elektromagnetycznych wzbudzonych impulsowym źródłem antenowym o częstotliwościach z zakresu dziesiątek do setek MHz.

Zasada działania

Głębokość penetracji w ośrodku jest zależna od własności tłumiących ośrodka i zakresu dynamicznego stosowanego systemu radarowego i może sięgać do 50 metrów. Bardzo istotnym elementem w tej metodzie jest stosowany przez nas sposób przetwarzania i interpretacji zebranych informacji. Warto również zwrócić uwagę na następna zaletę tej techniki – możliwość pomiaru w trudno dostępnym terenie (las, zbiorniki poflotacyjne, śnieg, grząski grunt, zbiorniki wodne). Metodą GPR (Ground Penetrating Radar) jesteśmy w stanie odwzorować strukturalne strefy przypowierzchniowe, również pod dnem rzek i zbiorników wodnych, przedstawiając wewnętrzną budowę ośrodka z rozdzielczością wymaganą przy realizacji zlecenia kontrahenta.

Pomiar Wyniki
Możliwości metody georadarowej: