logo

Odkrywamy nieodkryte

Budowle liniowe

Drogi

Okresowe kontrole stanu dróg są obowiązkiem każdego zarządcy drogi wynikającym z Ustaw: o drogach publicznych oraz „Prawo budowlane". Dotychczasowa praktyka dowodzi, iż znaczna część zarządców traktuje to jako uciążliwy obowiązek związany z szeregiem elementów takich jak: gromadzenie mało przydatnych w procesie administracji danych, koniecznością przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy inspekcji, a co za tym idzie wydaniem znacznych kwot, jak również - co w bezpośredni sposób jest związane z kontrolą – konieczność uwzględnienia, często niekorzystnych wyników.

Kolej

Zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom, utrzymanie ruchu bez kosztownych, nieoczekiwanych przestojów na liniach kolejowych oraz sprostanie coraz wyższym standardom związanym ze wzrostem prędkości na szlaku wymaga wiarygodnej i aktualnej wiedzy na temat jakości, struktury i parametrów technicznych torowiska i jego podłoża. Inżynierowie i projektanci zajmujący się stanem technicznym linii kolejowych stają więc przed koniecznością szybkiej i precyzyjnej oceny stanu podtorza oraz tworzenia baz danych odnośnie jakości, struktury i parametrów technicznych torowiska i jego podłoża. Wiedza ta ułatwia właściwym organom efektywne zarządzanie kosztami konserwacji, utrzymanie oraz planowanie modernizacji linii kolejowych.