logo

Odkrywamy nieodkryte

Geofizyka inżynierska

Badania sieci dróg i autostrad

Badania georadarowe są uznawane za najlepszą metodę poznawczą przy rozpoznaniu zmian strukturalnych sieci dróg. Metoda zapewnia ciągły obraz grubości i stanu warstw konstrukcyjnych drogi oraz układu litologicznego gruntu w podłożu. GPR (GROUND PROBING RADAR) stanowi wyśmienite narzędzie do identyfikacji ugięć, osiadań, spękań, podcieków i zastoisk wodnych, mieszania się warstw podbudowy, stref wybić, rozluźnień powstałych w wyniku przemarzania i wysadzin oraz innych niekorzystnych zmian mających wpływ na jakość drogi.

Inspekcja i badanie stanu linii kolejowych

Badania georadarowe są uznawane za najlepszą metodę poznawczą przy planach modernizacji sieci szlaków kolejowych, dróg i autostrad. Zapewniają ciągły obraz grubości i stanu strukturalnego warstw konstrukcyjnych oraz układu litologicznego gruntu w podłożu. GPR stanowi wyśmienite narzędzie do identyfikacji ugięć, osiadań, spękań, podcieków i zastoisk wodnych, mieszania się warstw podbudowy, stref wybić (efektów progowych) na łączeniach z infrastrukturą towarzyszącą, wychodniach twardych gruntów bądź skał, rozluźnień powstałych w wyniku przemarzania i wysadzin oraz innych niekorzystnych zmian mających wpływ na jakość przewozów i przyspieszających zużycie szlaków komunikacyjnych. W każdym przypadku ciągły cyfrowy obraz radarowy jest obiektywnym i pewnym argumentem oceny stanu technicznego podłoża w stosunku do jakichkolwiek intersekcji i badań punktowych.

Hydrotechnika, budownictwo wodne

Wykorzystując dostępne nam techniki badawcze oraz bardzo duże doświadczenie (kilka tysięcy kilometrów profili georadarowych), jesteśmy w stanie w sposób ciągły i ze znaczną precyzją rozpoznać strukturę i stan techniczny budowli hydrotechnicznych, w szczególności zapór, stopni wodnych, śluz i obwałowań przeciwpowodziowych. Dotychczasowe (wizualne i punktowe) geotechniczne otworowe oceny stanu strukturalnego budowli hydrotechnicznych, a w szczególności wałów przeciwpowodziowych, nie stanowią obiektywnej oceny ich faktycznego stanu strukturalnego w każdym dowolnym przekroju poprzecznym. Badania wykonywane przez różne grupy specjalistów, różnymi metodami, przyrządami i w różnych laboratoriach nie stanowią dobrego materiału źródłowego i archiwalnego do badania i porównywania zmian w korpusie i strefie filtracji obwałowań przeciwpowodziowych. Interpolacja międzyotworowa litologii na długości setek metrów nie jest wstanie ujawnić lokalnych wewnętrznych zmian sufozyjnych, degradacji struktury, przebić hydraulicznych i perforacji wywołanych przez rośliny, gryzonie, strefy przemarzania i naturalną destrukcję wietrzeniową. Bazując na przeprowadzonym przez naszą firmę rozpoznaniu geotechnicznym, wielu inwestorów było w stanie zaoszczędzić znaczne sumy, które przeznaczone zostały na rozszerzenie zakresu inwestycji. Na IX konferencji Technicznej Kontroli Zapór Rytro 2001 wskazano technikę georadarową jako pierwszą metodę badania oceny stanu technicznego obwałowań i innych ziemnych budowli hydrotechnicznych podkreślając jej uniwersalność, ciągłość oraz szerokie spektrum informacji do wykorzystania przez służby kontroli technicznej. Firma GEOPARTNER wykonuje pomiary georadarowe bez względu na porę roku. Planujemy także zastosowanie tej techniki w warunkach fali powodziowej do prognozowania wyrw i monitoringu w czasie rzeczywistym.