logo

Odkrywamy nieodkryte

Archeologia

Najważniejszą cechą pomiarów georadarowych jest ich bezinwazyjność dlatego też stanowi ona nieocenioną pomoc w pracach archeologicznych. Metoda georadarowa pozwala dokonywać analizy zarówno 2D jak i 3D co daje możliwość dokładnej lokalizacji obiektów archeologicznych, wszelkiego rodzaju obiektów czy ukrytych pomieszczeń.

Geologia inżynierska

Tradycyjne wiercenia geotechniczne, nieinwazyjne pomiary metodami geofizycznymi oraz badania laboratoryjne. Wykonywane badania geotechniczne ingerują w środowisko w minimalnym stopniu, są to głównie wiercenia małośrednicowe, sondowania statyczne i dynamiczne.

Badania podwodne

Firma Geopartner jako jedyna w Polsce prowadzi badania podwodne z wykorzystaniem georadaru. Na zlecenie Zakładu Energetycznego w Toruniu przy pomocy specjalnie skonstruowanego batyskafu wykonano szczegółowe badanie płyt betonowych i ośrodka gruntowego na ponurze i poszurze elektrowni wodnej we Włocławku.

Hydrogeologia

Metody geofizyczne należą do najważniejszych metod badawczych wykorzystywanych w badaniach hydrogeologicznych. Optymalizują ilość i poprawiają trafność drogich otworów poszukiwawczych. Firma Geopartner wykonuje rozpoznanie metodami geofizycznymi, głównie: georadarową i elektrooporową w celu poszukiwania zasobów wód.

Górnictwo

Metody geofizyczne należą do najważniejszych metod badawczych wykorzystywanych w badaniach hydrogeologicznych. Optymalizują ilość i poprawiają trafność drogich otworów poszukiwawczych. Firma Geopartner wykonuje rozpoznanie metodami geofizycznymi, głównie: georadarową i elektrooporową w celu poszukiwania zasobów wód.