logo

Odkrywamy nieodkryte

Archeologia

Najważniejszą cechą pomiarów georadarowych jest ich bezinwazyjność dlatego też stanowi ona nieocenioną pomoc w pracach archeologicznych. Metoda georadarowa pozwala dokonywać analizy zarówno 2D jak i 3D co daje możliwość dokładnej lokalizacji obiektów archeologicznych, wszelkiego rodzaju obiektów czy ukrytych pomieszczeń.

Geologia inżynierska

Oferta firmy GEOPARTNER w zakresie geologii inżynierskiej obejmuje komplet procedur badawczych obejmujących tradycyjne wiercenia geotechniczne, nieinwazyjne pomiary metodami geofizycznymi oraz badania laboratoryjne. Wykonywane badania geotechniczne ingerują w środowisko w minimalnym stopniu, są to głównie wiercenia małośrednicowe, sondowania statyczne i dynamiczne.

Badania podwodne

Firma Geopartner jako jedyna w Polsce prowadzi badania podwodne z wykorzystaniem georadaru. Na zlecenie Zakładu Energetycznego w Toruniu przy pomocy specjalnie skonstruowanego batyskafu wykonano szczegółowe badanie płyt betonowych i ośrodka gruntowego na ponurze i poszurze elektrowni wodnej we Włocławku.

Hydrogeologia

Metody geofizyczne należą do najważniejszych metod badawczych wykorzystywanych w badaniach hydrogeologicznych. Optymalizują ilość i poprawiają trafność drogich otworów poszukiwawczych. Firma Geopartner wykonuje rozpoznanie metodami geofizycznymi, głównie: georadarową i elektrooporową w celu poszukiwania zasobów wód.

Górnictwo

Metody geofizyczne należą do najważniejszych metod badawczych wykorzystywanych w badaniach hydrogeologicznych. Optymalizują ilość i poprawiają trafność drogich otworów poszukiwawczych. Firma Geopartner wykonuje rozpoznanie metodami geofizycznymi, głównie: georadarową i elektrooporową w celu poszukiwania zasobów wód.

Referencje

 • cytat

  Pracownicy firmy wykazali się profesjonalizmem i wysokim poziomem wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich zobowiązań terminowo i w sposób fachowy.

  Energa S.A. Zakład Energetyczny w Toruniu
 • cytat

  Zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, w uzgodnionych terminach i bez zastrzeżeń co do jakości ich wykonania.

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • cytat

  Firmę Geopartner Sp. z.o.o. na podstawie dotychczasowej współpracy można polecić jako wiarygodnego partnera innym Inwestorom.

  Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce