logo

Odkrywamy nieodkryte

Hydrotechnika

Wykorzystując dostępne nam techniki badawcze oraz bardzo duże doświadczenie (kilkaset kilometrów profili georadarowych), jesteśmy w stanie w sposób ciągły i ze znaczną precyzją rozpoznać strukturę i stan techniczny budowli hydrotechnicznych w szczególności zapór, stopni wodnych, śluz i obwałowań przeciw powodziowych. Dotychczasowe wizualne i punktowe, geotechniczne otworowe oceny stanu strukturalnego budowli hydrotechnicznych a w szczególności wałów nie stanowią obiektywnej oceny ich faktycznego stanu strukturalnego w każdym dowolnym przekroju poprzecznym. Badania wykonywane przez różne grupy specjalistów, różnymi metodami, przyrządami i w różnych laboratoriach nie stanowią dobrego materiału źródłowego i archiwalnego do badania i porównywania zmian w korpusie i strefie filtracji obwałowań przeciwpowodziowych. Interpolacja międzyotworowa litologii na długości setek metrów nie jest wstanie ujawnić lokalnych wewnętrznych zmian sufozyjnych, degradacji struktury, przebić hydraulicznych i perforacji wywołanych przez rośliny gryzonie, strefy przemarzania i naturalną destrukcje wietrzeniową. Na obrazach georadarowych identyfikowane i zaznaczane są wszelkiego rodzaju zmiany i nieciągłości strukturalne. Szczególna uwaga zwracana jest na strefy zwiększonego zawilgocenia, miejsca rozluźnień struktury, oraz na uprzywilejowane miejsca filtracji zarówno w korpusie wału jak i w gruncie pod nim. Bazując na przeprowadzonym przez naszą firmę rozpoznaniu wielu inwestorów było w stanie zaoszczędzić znaczne kwoty pieniędzy, które przeznaczone zostały na rozszerzenie zakresu inwestycji. Na IX konferencji Technicznej Kontroli Zapór Rytro 2001 wskazano technikę georadarową, jako pierwszą metodę badania oceny stanu technicznego obwałowań i innych ziemnych budowli hydrotechnicznych podkreślając jej uniwersalność, ciągłość oraz szerokie spektrum informacji do wykorzystania przez służby kontroli technicznej.

Technika georadarowa stanowi również doskonałe narzędzie do monitoringu stanu wałów oraz kontroli wykonanych prac modernizacyjnych np. jakość wykonania ścianek szczelnych i innych robót ziemnych. Badania georadarowe są uznawane jako jedna z najlepszych metod poznawcza przy planach modernizacji sieci umocnień przeciw powodziowych. Inwestorzy otrzymują zdolność do wykrycia obszarów niekorzystnych zmian zanim ich efekty będą widoczne z powierzchni.

Firma Geopartner idzie jeszcze o krok dalej podejmując wyzwanie podwodnych badań georadarowych. Udało nam się przeprowadzić pierwsze w Polsce i jedno z nielicznych na świecie podwodne badania. Na zlecenie Zakładu Energetycznego w Toruniu przy pomocy specjalnie skonstruowanego batyskafu Firma Geopartner z Krakowa wykonała szczegółowe badanie płyt betonowych i ośrodka gruntowego na ponurze i poszurze elektrowni wodnej we Włocławku. Wyniki tych pomiarów otwierają nowe możliwości w precyzyjnej diagnostyce stanu technicznego wydawałoby się niedostępnych fragmentów budowli hydrotechnicznych. Dotychczasowe metody badawcze były albo zbyt drogie i wyjątkowo skomplikowane albo ich możliwości poznawcze (rozdzielczość) mało zadowalające. Pionierskie testy i pierwsze pomiary wykazały niezawodność metody georadarowej, odpowiednią dokładność rozpoznania oraz ekonomiczne uzasadnienie tego typy badań do monitoringu obiektów budowlanych i struktur ośrodka gruntowego znajdującego się pod wodą. Geopartner Sp. z o.o. wykonuje również bezinwazyjne badania pozostałej infrastruktury hydrotechnicznej i warunków gruntowych z powierzchni wody.

Reasumując georadar to nowoczesny, cyfrowy, bezinwazyjny i ciągły sposób badania budowli i obiektów hydrotechnicznych, obiektywnie identyfikuje wady struktury i zmienność badanego ośrodka, który umożliwia obserwację zjawisk w czasie rzeczywistym z możliwością wstępnej oceny uzyskanych informacji (możliwość obserwacji obwałowań np. w czasie przejścia fali powodziowej). Pozwala w około 50 % wyeliminować punktowe badania geotechniczne wykonywane ze stałym interwałem, daje możliwość szybkiej, ciągłej kontroli i monitoringu stanu technicznego, a zatem gospodarki w zakresie planowania kosztów utrzymania, konserwacji i renowacji. Zestaw pomiarowy jest poręczny i odporny na warunki klimatyczne. Istnieje możliwość wykonywania badań bez względu na porę roku zarówno w dzień jak i w nocy.