Georadar - blog geologiczny
logo

Odkrywamy nieodkryte

Geofizyka górnicza

Górnictwo podziemne i odkrywkowe

W czasie swojej działalności nasi koledzy z firmy GEOPARTNER otrzymali wiele zleceń od zakładów górniczych zarówno górnictwa podziemnego jak i odkrywkowego. Głównym przedmiotem tych zleceń było określenie ciągłości złoża oraz identyfikacja niejednorodności w postaci stref uskoków oraz określenie struktury ośrodka.

Badania georadarowe w szybie kopalni Badania georadarowe w kopalni odkrywkowej

Przez strukturę należy tu zrozumieć układ geometryczny warstw litologicznych, ciągłość i jednorodność ośrodka budującego pokłady. Do ciągłego odwzorowania ośrodka geologicznego używamy metod falowych gdzie skanowane jest echo sygnału rozproszonego w postaci impulsu. Podstawą badania jest przeprowadzenie ciągłego profilowania metodą georadarową i sejsmiczną z wykorzystaniem najnowszej techniki w tym zakresie. To jest podstawowe wysokorozdzielcze badanie struktury, jednorodności i zmienności ośrodka geologicznego metodami wykorzystującymi fale elektromagnetyczne oraz sprężyste. To bezinwazyjne badanie odwzorowuje cyfrowo obraz i stan geomechaniczny ośrodka ze wszystkimi jego szczegółami.

Prospekcja zasięgu złoża dolomitu

Kompleksowość naszych usług jest szczególnie przydatna w poszukiwaniu i określaniu zasobów kopalin pospolitych takich jak np. kruszywa budowlane.