logo

Odkrywamy nieodkryte

Geofizyka poszukiwawcza

Magnetotelluryka

Metoda magnetotelluryczna (MT) to nieinwazyjna metoda geoelektryczna wykorzystująca naturalne pole elektromagnetyczne Ziemi i pozwalająca na zobrazowanie rozkładu przewodnictwa kompleksów skalnych w szerokim zakresie głębokości penetracji

Badania sejsmiczne

Badania sejsmiczne stosuje się dla przemysłu poszukiwań ropy naftowej i gazu oraz na potrzeby geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska.

Badania grawimetryczne

Grawimetria jest metodą opartą na względnym pomiarze siły ciężkości w punkcie pomiarowym, przy pomocy urządzeń nazywanych grawimetrami. Wynikiem tych pomiarów są mapy rozkładu anomalii siły ciężkości na obszarze badań, odzwierciedlające gęstościowe zróżnicowanie ośrodka skalnego. Badania te powszechnie stosowane są przy poszukiwaniu złóż ropy i gazu, oraz innych surowców. Pozwalają na rozpoznanie struktur geologicznych w których znajdują się węglowodory. Często grawimetrie wykorzystuje się jako metodę uzupełniającą dla prac sejsmicznych oraz przy planowaniu ich lokalizacji, co pozwala na znaczne zredukowanie kosztów. Metoda ta również znajduje szerokie zastosowanie w geologii inżynierskiej (mikrograwimetria). w tym zakresie jest ona wykorzystywana do rozpoznania i badania form geologicznych, oraz antropogenicznych występujących płytko pod powierzchnią ziemi.

Badania strefy małych prędkości - uphole

Badanie metodą sejsmiczną pozwala na rozpoznanie warstwy małych prędkości (LVL), co jest bardzo ważne dla głębokiej sejsmiki poszukiwawczej wykonywanej na późniejszym etapie projektu poszukiwań. Badania sejsmiczne wykonywane są na powierzchni metodą refrakcyjną lub w otworach wiertniczych metodą mikroprofilowania prędkości (uphole). W metodzie refrakcyjnej najważniejszym elementem jest pomiar czasu pierwszych wstąpień przyjścia fali refrakcyjnej co pozwala na: