logo

Odkrywamy nieodkryte

Górnictwo podziemne i odkrywkowe

W czasie swojej działalności Firma GEOPARTNER otrzymała wiele zleceń od zakładów górniczych zarówno górnictwa podziemnego jak i odkrywkowego. Głównym przedmiotem tych zleceń było określenie ciągłości złoża, identyfikacja niejednorodności w postaci stref uskoków, określenie struktury ośrodka oraz grubości zalegającego nadkładu.

Do ciągłego odwzorowania ośrodka geologicznego używamy metod falowych gdzie skanowane jest echo sygnału rozproszonego w postaci impulsu oraz metod elektrycznych, gdzie podstawą działania jest różnica we właściwościach elektrycznych ośrodków zbudowanych z różnych materiałów. Podstawą badania georadarowego jest przeprowadzenie ciągłego profilowania z wykorzystaniem najnowszej techniki w tym zakresie. To jest podstawowe wysokorozdzielcze badanie struktury, jednorodności i zmienności ośrodka geologicznego metodą obrazu echa impulsowej fali radarowej. To bezinwazyjne badanie, odwzorowuje cyfrowo obraz ośrodka ze wszystkimi jego szczegółami.

Obrazowanie elektroporowe należące do metod geoelektrycznych jest techniką, szczególnie efektywną w silnie przewodzących ośrodkach, np. w obszarach o gliniastych gruntach, gdzie metoda georadarowa lub inne metody elektromagnetyczne są nieprzydatne. Kompleksowość naszych usług jest szczególnie przydatna w poszukiwaniu i określaniu zasobów kopalin pospolitych takich jak np. kruszywa budowlane.

Referencje

 • cytat

  Pracownicy firmy wykazali się profesjonalizmem i wysokim poziomem wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich zobowiązań terminowo i w sposób fachowy.

  Energa S.A. Zakład Energetyczny w Toruniu
 • cytat

  Zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, w uzgodnionych terminach i bez zastrzeżeń co do jakości ich wykonania.

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • cytat

  Firmę Geopartner Sp. z.o.o. na podstawie dotychczasowej współpracy można polecić jako wiarygodnego partnera innym Inwestorom.

  Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce