logo

Odkrywamy nieodkryte

Hydrogeologia

Metody geofizyczne należą do najważniejszych metod badawczych wykorzystywanych w badaniach hydrogeologicznych. Optymalizują ilość i poprawiają trafność drogich otworów poszukiwawczych. Firma Geopartner wykonuje rozpoznanie metodami geofizycznymi, głównie: georadarową i elektrooporową w celu poszukiwania zasobów wód. Najważniejsze osiągnięcia w tej dziedzinie to wypracowanie prze firme metodyki zapewniającej powtarzalność i pewność wyników co minimalizuje ryzyko drogich i nietrafionych otworów wiertniczych. Wszelkie prace projektowo - dokumentacyjne i terenowe prowadzone są zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Wykorzystanie metod geofizycznych w hydrogeologii:

 • poszukiwanie zasobów wód podziemnych
 • wyznaczenie lokalizacji perspektywicznej do lokalizacji otworów
 • określenie poziomu wód gruntowych
 • modelowanie zbiorników wód podziemnych
 • określenie kierunków spływu wód gruntowych i podziemnych
 • charakter i ilość warstw wodonośnych
 • wykonawstwo i nadzór odwodnień
 • nadzór nad eksploatacją wód podziemnych (karty kodowe studni, książki eksploatacji studni)
 • badanie jakości wód podziemnych
 • peraty wodno – prawne
 • wyznaczanie stref ochronnych dla ujęć wód podziemnych
 • wyznaczenie obszarów zanieczyszczeń wód podziemnych

Referencje

 • cytat

  Pracownicy firmy wykazali się profesjonalizmem i wysokim poziomem wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich zobowiązań terminowo i w sposób fachowy.

  Energa S.A. Zakład Energetyczny w Toruniu
 • cytat

  Zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, w uzgodnionych terminach i bez zastrzeżeń co do jakości ich wykonania.

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • cytat

  Firmę Geopartner Sp. z.o.o. na podstawie dotychczasowej współpracy można polecić jako wiarygodnego partnera innym Inwestorom.

  Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce