logo

Odkrywamy nieodkryte

Nowatorskie, podwodne badania georadarowe

Firma Geopartner jako jedyna w Polsce prowadzi badania podwodne z wykorzystaniem georadaru. Na zlecenie Zakładu Energetycznego w Toruniu przy pomocy specjalnie skonstruowanego batyskafu wykonano szczegółowe badanie płyt betonowych i ośrodka gruntowego na ponurze i poszurze elektrowni wodnej we Włocławku. Wyniki tych pomiarów otwierają nowe możliwości w precyzyjnej diagnostyce stanu technicznego wydawałoby się niedostępnych fragmentów budowli hydrotechnicznych. Dotychczasowe metody badawcze były albo zbyt drogie i wyjątkowo skomplikowane albo ich możliwości poznawcze (rozdzielczość) mało zadowalające. Pionierskie testy i pierwsze pomiary wykazały niezawodność metody georadarowej, odpowiednią dokładność rozpoznania oraz ekonomiczne uzasadnienie tego typy badań do monitoringu obiektów budowlanych i struktur ośrodka gruntowego znajdującego się pod wodą.

Podwodne badania pozwalają:

 1. Uzyskać informacje o budowie strukturalnej płyt betonowych i ich podłoża określając ich stan pod względem ciągłości i jednorodności.
 2. Zidentyfikować typowe, destrukcyjnych zjawiska występujące w badanym ośrodku (rozluźnienia, osiadania, pustki, pęknięcia, korozyjne ubytki betonu) .
 3. Zidentyfikować zbrojenie konstrukcyjne elementów betonowych i strefy o wątpliwym jego występowaniu bądź skorodowaniu.
 4. Zidentyfikować wystąpienie destrukcyjnych zjawisk w trzech strefach:
 • strefa powierzchni płyt (deniwelacje, przegłębienia)
 • strefa struktury płyt betonowych (pęknięcia, ubytki, nieciągłości, dylatacje)
 • strefa do 2m bezpośrednio pod płytami (nieciągłości, rozluźnienia)

Referencje

 • cytat

  Pracownicy firmy wykazali się profesjonalizmem i wysokim poziomem wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich zobowiązań terminowo i w sposób fachowy.

  Energa S.A. Zakład Energetyczny w Toruniu
 • cytat

  Zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, w uzgodnionych terminach i bez zastrzeżeń co do jakości ich wykonania.

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • cytat

  Firmę Geopartner Sp. z.o.o. na podstawie dotychczasowej współpracy można polecić jako wiarygodnego partnera innym Inwestorom.

  Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce