logo

Odkrywamy nieodkryte

Geologia inżynierska

Oferta firmy GEOPARTNER w zakresie geologii inżynierskiej obejmuje komplet procedur badawczych obejmujących tradycyjne wiercenia geotechniczne, nieinwazyjne pomiary metodami geofizycznymi oraz badania laboratoryjne.

Wykonywane badania geotechniczne ingerują w środowisko w minimalnym stopniu, są to głównie wiercenia małośrednicowe, sondowania statyczne i dynamiczne.

Metody geofizyczne takie jak: georadar, elektromagnetyka czy metoda elektrooporowa są całkowicie nieinwazyjne, ich zaleta jest również możliwość wykonania w trudnych warunkach takich jak: zbiorniki poflotacyjne, składowiska odpadów, bagna a nawet zbiorniki wodne.

Badania laboratoryjne określają cechy fizyczne, mechaniczne i chemiczne gruntów i wód gruntowych.

Takie podejście pozwala na rozwiązanie większości zadań z zakresu geologii inżynierskiej w a szczególności:

 • określenie rodzaju, właściwości, cech wytrzymałościowych i odkształcalności gruntów oraz ich zmienności
 • wyznaczenie poziomu wody gruntowej i warunków hydrogeologicznych
 • obliczenie stateczności wykopów i nasypów
 • ocene procesów geodynamicznych
 • prognozowania wpływu budowli na środowisko geologiczne

Referencje

 • cytat

  Pracownicy firmy wykazali się profesjonalizmem i wysokim poziomem wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich zobowiązań terminowo i w sposób fachowy.

  Energa S.A. Zakład Energetyczny w Toruniu
 • cytat

  Zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, w uzgodnionych terminach i bez zastrzeżeń co do jakości ich wykonania.

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • cytat

  Firmę Geopartner Sp. z.o.o. na podstawie dotychczasowej współpracy można polecić jako wiarygodnego partnera innym Inwestorom.

  Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce