logo

Odkrywamy nieodkryte

Charakterystyka przykładowego sprzętu:

 • sprzęt wiertniczy

  Dwie wiertnice hydrauliczne model H25SC produkowane przez firmę Wamet na samochodach ciężarowych z napędem 4x4. Wiertnice te pozwalają wiercić metodą okrętną przewodem ślimakowym (sznekami) o średnicy 110 mm do głębokości co najmniej 25 m ppt.

  Wiertnica hydrauliczna Beretta T41 na podwoziu gąsienicowym z głowicą typu A o dużym momencie obrotowym. Pozwala ona wiercić metodą okrętną „na sucho" przewodem ślimakowym (sznekami) o średnicy 110 mm do głębokości 40 m ppt. Sznekami pustymi (przelotowymi) CME (średnica głowicy – 197 mm, średnica zew. szneka – 184 mm, srednica wew. szneka – 95 mm, średnica prubnika rdzeniowego – 88 mm), wiercenie do 35 m ppt. Dodatkowo po zamontowaniu głowicy wysokoobrotowej typu D i pompy płuczkowej, możliwe jest wiercenie „na mokro" układem rdzeniówki wrzutowej o średnicach NQ i PQ do głębokość około 80 m ppt. Urządzenie ma również możliwość wiercenia na płuczkę powietrzną przy użyciu młotka dolnego.

  Ręczny zestaw do wierceń udarowych – Sonda okienkowa (window sampler). Jest to bardzo mobilny system wiercenia, pozwalający na wykonanie otworów dla rozpoznania geologiczno inżynierskiego do głębokości 7-9 m ppt. Metoda pozwala na wykonanie otworów w trudno dostępnych miejscach tj. np. teren podmokły, mocno nachylone zbocza, teren zabudowany z brakiem możliwości dojazdu. Nasza firma dysponuje dwoma zestawami sondy okienkowej.

  Ręczny zestaw do wierceń Eijekelkamp – zestaw do wierceń „na boso" lub z użyciem rur osłonowych o średnicy 70 i 100 mm. Jest to bardzo lekki i wygodny w użyciu system wiercenia otworów geotechnicznych i hydrogeologicznych do głębokości około 8 m ppt. system posiada wiele wymiennych zawiertków, używanych w zależności od rodzaju przewiercanych warstw. Posiadamy sześć takich zestawów co znacznie przyspiesza wykonanie szerokiego zakresu robót.

  Zestaw do pobierania prób o nie naruszonej strukturze NSS, firmy Eijekelkamp
   
 • sondy

  Sonda statyczna CPT i CPTU włoskiej firmy Pagani TG 63-150kN o nacisku 15 ton.

  Do naszej dyspozycji mamy cztery pneumatyczne sondy dynamiczne DPL SD-10, pozwalające określać stopień zagęszczenia gruntów niespoistych do głębokości 8 m ppt. Przy użyciu tej sondy możliwe jest również korzystanie z końcówki krzyżakowej SVLT do badania odporności na ścinanie gruntów spoistych i organicznych poprzez pomiar momentu ścinającego.

  Sonda dynamiczna z napędem hydraulicznym, jest sondom modyfikowalną pozwalającą na zmianę ciężaru bijaka i sondowanie dla parametrów sondy średniej 30 kg, ciężkiej 50 kg i bardzo ciężkiej 63,5 kg. Sondy te zgodnie z normą pozwalają rozpoznać stan gruntów niespoistych do głębokości 30 i więcej m ppt.

  Geopartner posiada dwie płyty do badań statycznych VSS produkcji niemieckiej. Płyta HMPL-PDG Magdeburg i płytę firmy Frowag.

  Lekka płyta do badań dynamicznych HMP-LFG-SD_PC, która wykorzystując pomiar przyspieszenia gruntu w precyzyjny sposób określa jego moduł odkształcenia dynamicznego.
   
 • inny sprzęt pomocniczy

  Urządzenie do badania rezystywności gruntu RS model PU-183 produkcji czeskiej. Agregaty prądotwórcze Honda i Kippor o mocy 8 i 2.5 kW.

  Wiertnica glebowa eatrhquake 9800B firmy Briggs& Stratton.

  Pompa dwustopniowa typu Gigant firmy Eijekelkamp do poboru prób wody ze studni i piezometrów.

  Dwa wykrywacze infrastruktury podziemnej CAT 3+ w tym jeden z generatorem sygnału.

  Pięć odbiorników GPS w tym jeden mogący lokalizować