logo

Odkrywamy nieodkryte

Rodzaje wykonywanych wierceń i sondowań

 • wiercenia ręczne

  Wiercenia ręczne zestawami firmy Eijkelamp bez i z rurowaniem otworów o średnicy 70 i 100 mm oraz wiercenia za pomocą udarowych próbników okienkowych do głębokości około 8 m ppt. Metodami tymi jesteśmy w stanie precyzyjnie rozpoznać budowę ośrodka gruntowego dla standardowych małych obiektów w prostych warunkach posadowienia, dla budowli liniowych, (drogi, rurociągi, kolej czy obwałowania) lub w miejscach niedostępnych dla prowadzenia prac z użyciem wiertnic mechanicznych. W naszym dorobku jest wykonanie kilkunastu tysięcy otworów geotechnicznych przy użyciu tej metody. Zazwyczaj są to otwory od 3 do 6 m ppt.
   
 • wiercenia mechaniczne

  Kolejnym rodzajem wierceń w naszej ofercie są wiercenia mechaniczne wykonywane za pomocą wiertnic hydraulicznych na podwoziu samochodowym bądź gąsienicowym. Wiertnice hydrauliczne H25CS firmy Wamet  zamontowane  na samochodach półciężarowych z napędem na cztery koła. Wiertnic tych używa się do rozpoznania geotechnicznego przy pomocy wierceń okrętnych sznekami zwykłymi o średnicy 110 mm do głębokości około 25 m ppt. Wiercenia tego typu są najbardziej popularną metodą uzyskiwania danych geotechnicznych i poboru prób do badań laboratoryjnych.

  Wiertnica geotechniczna Badania nasypów kolejowych Badania wałów przeciwpowodziowych
  W szczególnie ważnych przypadkach oraz przy skomplikowanym układzie warstw geotechnicznych wykonujemy wiercenia sznekami pustymi (przelotowymi) CME. Nasza firma dysponuje wiertnicą na podwoziu gąsienicowym włoskiej firmy Beretta model T-41. Przy pomocy tego urządzenia mamy możliwość wiercenia na sucho sznekami pustymi CME do głębokości około 35 m ppt. Wiercenie może odbywać się przy użyciu samplera rdzeniowego, który pozwala na ciągły uzysk na sucho, nienaruszonego strukturalnie rdzenia o średnicy 88 mm. Wiercenie sznekami pustymi z użyciem żerdzi prowadzącej daje możliwość wiercenia zarurowanych otworów w celu wykonania testów bezpośrednich np. sondowanie SPT, pobranie prób NNS czy pomiar filtracji. W takich otworach istnieje możliwość zabudowania piezometrów do monitoringu wód podziemnych o średnicy do 90 mm.

  Wiertnica Berenta daje nam również możliwość wiercenia obrotowego na płuczkę wodną i wiercenia rdzeniowanego. Przy otworach rdzeniowanych stosujemy układ rdzeniówki wrzutowej o średnicach NQ i PQ a maksymalna głębokość w pełni opróbowanego otworu to około 80 m ppt. W razie potrzeby możemy wykonywać również otwory przy użyciu młotka dolnego. Tego typu wiercenia wykonywane są do rozpoznania geologii w skałach twardych, lub do wykonania studni głębinowych czy otworów dla potrzeb pomp ciepła.
   
 • sondowania statyczne i dynamiczne

  Ważną częścią robót terenowych pozwalających na bezpośredni pomiar parametrów gruntu in situ, stanowią sondowania geotechniczne. Firma geopartner dysponuje pełnym zakresem sprzętowym i jest w stanie wykonać każdy rodzaj sondowania. Sondowania dynamiczne sondą lekką DPL-SD10 z końcówkami stożkową i krzyżakową (SVLT), sondą średnią, ciężą i bardzo ciężką (DMP- 30, DPH- 50 i DPSH- 63,5), sondą cylindryczną SPT. Sondowania dynamiczne służą głównie do rozpoznania stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych. Wyjątek stanowi sonda SPT(cylindryczna), do rozpoznania gruntów spoistych.

  Coraz bardziej popularną metodą rozpoznawania rodzaju i stanu gruntów stają się sondowania sondą statyczną CPT ze stożkiem mechanicznym Begemana i CPTU stożkiem elektrycznym z pomiarem ciśnienia porowego. Te nowoczesne metody badawcze z powodzeniem uzupełniają klasyczne wiercenia pozwalając na określenie parametrów wiodących takich jak stopień plastyczności i stopień zagęszczenia gruntów bezpośrednio w badanym ośrodku uwzględniając wpływ i interakcje otaczających gruntów, wilgotności czy zawodnienia.
   
 • badania modułu odkształcenia statycznego i dynamicznego dla gruntów nasypowych

  Istotnym parametrem geotechnicznym, szczególnie dla rozpoznania stanu nasypów antropogenicznych np. dla dróg czy kolei jest zbadanie modułów odkształcenia nawierzchni pierwotnego i wtórnego, pozwalających na określenie wskaźnika odkształcenia. Badania takie wykonujemy przy użyciu płyty sztywnej VSS.

  W celu bieżącej oceny stanu nasypów, podczas zabudowy kolejnych warstw prowadzimy kontrolę przy użyciu lekkiej płyty do badań dynamicznych LFG-SD. Metoda ta to bardzo nowoczesny, szybki i obiektywny sposób nadzoru nad prawidłowością zabudowy kolejnych warstw nasypów, pozwalająca wykonawcy i inwestorowi na pełną kontrolę prowadzonych prac dbając o ich poprawność i zgodność z założeniami projektowymi.
   
 • geotechniczne badania laboratoryjne gruntów

  Większość testów i analiz próbek gruntów i wód przeprowadzamy we własnym laboratorium pozostałe, bardziej skomplikowane badania wykonują współpracujące z nami specjalistyczne laboratoria geotechniczne i cheochemiczne.