logo

Odkrywamy nieodkryte

Badania grawimetryczne

Grawimetria jest metodą opartą na względnym pomiarze siły ciężkości w punkcie pomiarowym, przy pomocy urządzeń nazywanych grawimetrami. Wynikiem tych pomiarów są mapy rozkładu anomalii siły ciężkości na obszarze badań, odzwierciedlające gęstościowe zróżnicowanie ośrodka skalnego. Badania te powszechnie stosowane są przy poszukiwaniu złóż ropy i gazu, oraz innych surowców. Pozwalają na rozpoznanie struktur geologicznych w których znajdują się węglowodory. Często grawimetrie wykorzystuje się jako metodę uzupełniającą dla prac sejsmicznych oraz przy planowaniu ich lokalizacji, co pozwala na znaczne zredukowanie kosztów. Metoda ta również znajduje szerokie zastosowanie w geologii inżynierskiej (mikrograwimetria). w tym zakresie jest ona wykorzystywana do rozpoznania i badania form geologicznych, oraz antropogenicznych występujących płytko pod powierzchnią ziemi.

Grawimetria - pomiar

Firma Geopartner używa najbardziej zaawansowanych technologicznie grawimetrów CG-5 firmy Scintrex z Kanady. Oferujemy wykonanie pełnego zdjęcia grawimetrycznego obejmującego planowanie prac grawimetrycznych, pomiary terenowe (akwizycja danych), procesing danych oraz ich interpretację, zarówno dla badań mikrograwimetrycznych jak również dla grawimetrii w ujęciu regionalnym (poszukiwawczym).

W zakresie grawimetrii poszukiwawczej oferujemy:

 • rozpoznanie struktur geologicznych (potencjalnych pułapek dla węglowodorów),
 • rozpoznanie złóż surowców skalnych, rud metali,
 • badania grawimetryczne przy planowaniu badań sejsmicznych,
 • badania grawimetryczne na profilach sejsmicznych.

W zakresie mikrograwimetrii oferujemy:

 • ocena zagrożenia powierzchni deformacjami na terenach pogórniczych, przemysłowych,
 • rozpoznanie pustek lub stref obniżonej nośności pod istniejącą lub planowaną infrastrukturą kolejową lub drogową,
 • wykrywanie kopalin płytko występujących,
 • lokalizacja podziemnych zbiorników wodnych.

Referencje

 • cytat

  Pracownicy firmy wykazali się profesjonalizmem i wysokim poziomem wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich zobowiązań terminowo i w sposób fachowy.

  Energa S.A. Zakład Energetyczny w Toruniu
 • cytat

  Zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, w uzgodnionych terminach i bez zastrzeżeń co do jakości ich wykonania.

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • cytat

  Firmę Geopartner Sp. z.o.o. na podstawie dotychczasowej współpracy można polecić jako wiarygodnego partnera innym Inwestorom.

  Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce