logo

Odkrywamy nieodkryte

Hydrotechnika, budownictwo wodne

Wykorzystując dostępne nam techniki badawcze oraz bardzo duże doświadczenie (kilka tysięcy kilometrów profili georadarowych), jesteśmy w stanie w sposób ciągły i ze znaczną precyzją rozpoznać strukturę i stan techniczny budowli hydrotechnicznych, w szczególności zapór, stopni wodnych, śluz i obwałowań przeciwpowodziowych. Dotychczasowe (wizualne i punktowe) geotechniczne otworowe oceny stanu strukturalnego budowli hydrotechnicznych, a w szczególności wałów przeciwpowodziowych, nie stanowią obiektywnej oceny ich faktycznego stanu strukturalnego w każdym dowolnym przekroju poprzecznym. Badania wykonywane przez różne grupy specjalistów, różnymi metodami, przyrządami i w różnych laboratoriach nie stanowią dobrego materiału źródłowego i archiwalnego do badania i porównywania zmian w korpusie i strefie filtracji obwałowań przeciwpowodziowych. Interpolacja międzyotworowa litologii na długości setek metrów nie jest wstanie ujawnić lokalnych wewnętrznych zmian sufozyjnych, degradacji struktury, przebić hydraulicznych i perforacji wywołanych przez rośliny, gryzonie, strefy przemarzania i naturalną destrukcję wietrzeniową. Bazując na przeprowadzonym przez naszą firmę rozpoznaniu geotechnicznym, wielu inwestorów było w stanie zaoszczędzić znaczne sumy, które przeznaczone zostały na rozszerzenie zakresu inwestycji. Na IX konferencji Technicznej Kontroli Zapór Rytro 2001 wskazano technikę georadarową jako pierwszą metodę badania oceny stanu technicznego obwałowań i innych ziemnych budowli hydrotechnicznych podkreślając jej uniwersalność, ciągłość oraz szerokie spektrum informacji do wykorzystania przez służby kontroli technicznej. Firma GEOPARTNER wykonuje pomiary georadarowe bez względu na porę roku. Planujemy także zastosowanie tej techniki w warunkach fali powodziowej do prognozowania wyrw i monitoringu w czasie rzeczywistym.

Nasza Firma przeprowadziła pierwsze w Polsce i prawdopodobnie na świecie (brak materiałów porównawczych) podwodne pomiary georadarowe. Na zlecenie Zakładu Energetycznego w Toruniu przy pomocy specjalnie skonstruowanego batyskafu wykonano szczegółowe badanie płyt betonowych i ośrodka gruntowego na ponurze i poszurze elektrowni wodnej we Włocławku. Wyniki tych pomiarów otwierają nowe możliwości w precyzyjnej diagnostyce stanu technicznego niedostępnych wydawałoby się fragmentów budowli hydrotechnicznych. Dotychczasowe metody badawcze były albo zbyt drogie i wyjątkowo skomplikowane, albo ich możliwości poznawcze (rozdzielczość) mało zadowalające. Pionierskie testy i pierwsze pomiary wykazały niezawodność metody georadarowej, odpowiednią dokładność rozpoznania oraz ekonomiczne uzasadnienie tego typy badań do monitoringu obiektów budowlanych i struktur ośrodka gruntowego znajdującego się pod wodą.

Referencje

 • cytat

  Pracownicy firmy wykazali się profesjonalizmem i wysokim poziomem wiedzy technicznej, wywiązując się ze swoich zobowiązań terminowo i w sposób fachowy.

  Energa S.A. Zakład Energetyczny w Toruniu
 • cytat

  Zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, w uzgodnionych terminach i bez zastrzeżeń co do jakości ich wykonania.

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • cytat

  Firmę Geopartner Sp. z.o.o. na podstawie dotychczasowej współpracy można polecić jako wiarygodnego partnera innym Inwestorom.

  Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce